Aktuální informace
BZOS hledá člověka na placené brigádnické práce
BZOS hledá člověka na pravidelné placené brigádnické práce:
- hrabání listí a úprava keřů
- drobné opravy (nátěry laviček, vývěsky apod.)
- pomoc při pořádání akcí

Jde o pouze o cca 30-50 hodin ročně.
V případě zájmu se prosím obracejte (do konce r.2010) na kohokoliv z členů výboru.


V. Adventní koncert
V. Adventní koncert ve Bzí se bude konat v sobotu 11. prosince od 16:00 hodin.

Účinkují studenti Konzervatoře Jana Deyla pro nevidomé a zrakově postižené:
Radek Žalud - bas, Jakub Slezák - varhany. A jejich pedagog Iveta Sedláčková.

Přijďte nasát vánoční atmosféru! Po koncertě již tradičně svařák nebo káva a štrúdl.

Vstupné dobrovolné!

(pořádá Bzovský okrašlovací spolek)


BZÍ MÁ NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Bzovský okrašlovací spolek postavil vlastními silami nové dětské hřiště, které je umístěno nad sokolovnou ve Bzí. Vedle zázemí sokolovny se sportovním klubem a nedávno postaveným multifunkčním hříštěm tak doplnil komplex, který slouží ke sportování i každodennímu setkávání. Je to skutečné nové centrum Bzí, kde najdete za slušného počasí dennodenně desítky lidí.

Na dětském hřišti je instalována trampolína, pískoviště, dřevěné houpačky a dětský hrad se skluzavkami. Jako podklad byl zvolen kačírek, které umožňují dětem návštěvu hřiště i za mokra.

Peníze na vybudování si BZOS vydělal na svých letošních akcích: zejména na Staromilské pouti a na koncertu MTO Universal Praha. Mimo to získal i několik přímých finančních darů.

Za celou akci se postavil Oldřich Kočí, místopředseda spolku. Poděkování patří též manželům Rebece a Tomáši Kočímu, kteří bezúplatně pozemek pronajali. Za Bzovský okrašlovací spolek děkuji i všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli!

André Jakubička, předseda BZOSuNOVÁ OKNA NA KOSTELE NEJSV. TROJICE VE BZÍ
Kostel Nejsv. Trojice ve Bzí se dočkal výměny oken. Původní okna byla ve velmi zuboženém stavu a často docházelo k vypadnutí tabulek skla. Nová okna respektují styl těch původních. Dokonce bylo zvoleno sklo, které imituje staré tažené tabulky a ve kterém jsou nečistoty a šlíry.

Nyní má kostel všechna okna nová včetně charakteristických červeně pruhovaných okenic na věži, které byly instalovány před 5ti lety Bzovským okrašlovacím spolkem.

Náročná akce trvala téměř tři roky a byla financována zejména z peněžního daru hraběnky Des Fours Walderode a také z příspěvků Města Železný Brod. Jelikož chyběly peníze na zasklení hotových rámů, bylo nabídnuto sponzorování jednotlivých oken. Odměnou dárcům je vypískování jejich jména do tabulky skla v rohu okna. Tato nabídka se setkala s velkým ohlasem. Největším donátorem byla firma Detesk pana Kalouska, ale své okno má i mnoho Bzováků či přespolních. Jim všem patří naše poděkování. Celkové náklady obměny oken se pohybují okolo 350 000 Kč.

André Jakubička, koordinátor oprav kostela

                 Foto: André Jakubička


BZOVSKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Bzí 1, 468 22 Železný Brod
IČ: 27022048

Město Železný Brod
Nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod

Věc: Žádost o zproštění platby
Č.j.: OVV - 6668/2010

Bereme na vědomí rozhodnutí Rady města o neschválení naší žádosti o odpuštění platby za převoz stánků a o trvání požadavku na zaplacení. Nesouhlasíme však s výší částky. Fakturováno dle fa č. Fv1000538 ze dne 23.6.2010 bylo 7 718 Kč! Za převoz 12ti stánků je to dle našeho názoru částka naprosto nepřiměřená. Nemůžeme za to, že Technické služby převážejí stánky neefektivně po 2 ks na Avii, která veze cca 100 kg. Najezdí tak 156 km a 12 hodin, k čemuž platí 2 zaměstnance. V této souvislosti poukazuji na to, že cena s námi nebyla dopředu domluvena. Navíc každý rok nám byla částka prominuta vzhledem k tomu, že se jedná o akci, jejíž výtěžek se investuje do rozvoje Bzí.


S pozdravem

André Jakubička
předseda Bzovského okrašlovacího spolku

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

© Bzovský okrašlovací spolek 2007