Aktuální informace
Výroční schůze BZOSu
Výroční schůze BZOSU proběhne 20. května 2011 v 18:00 hodin v kultůrce sokolovny.
Děkujeme za Vaši účast!


Výroční schůze BZOSu
Výroční schůze BZOSU proběhne 20. května 2011 v 18:00 hodin v kultůrce sokolovny.
Děkujeme za Vaši účast!


POZVÁNKA NA III. BZOVSKÝ MASOPUST
BZOVSKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK POŘÁDÁ
III. BZOVSKÝ MASOPUST
V SOBOTU 19. ÚNORA 2011 OD 11:00 HODIN.

Srocení maškar začíná u sokolovny a masopustní průvod půjde po bzovské okružní ke kostelu a po pohřbu basy zpět k sokolovně. Hudební nástroje a pohárky na pití sebou! Občerstvení zajištěno! Závěrečné posezení bude v teple sokolovny!

Plakát k vidění zde


Tříkrálová sbírka 2011
Tři králové vybrali 6 851 Kč.
Děkujeme za podporu!


K+M+B 2011
Tři králové budou procházet Bzím ve čtvrtek 6.1. od 15 hod.

Putovat po Bzí směrem nahoru budou ode tří (historické centrum) až do devíti (bytovky).
Sbírka bude věnována zas na ňákej dobrej oumysl.

Bzovský okrašlovací spolekwww.bzos.cz

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

© Bzovský okrašlovací spolek 2007