Aktuální informace
II. staromilská pouť
V sobotu 2.června proběhla úspěšně II.staromilská pouť. Děkujeme za Vaši opravdu hojnou účast a podporu. Především pak všem dobrovolným účastníkům - prodávajícím, spoluorganizujícím, vypomáhajícím. Také hasičům za přehlídku techniky. Pouť přinesla BZOSu výdělek téměř 15 tis.Kč. Kulturní nabídka byla opravdu bohatá. Program tvořily koncert P.Matějové na kladívkový klavír, lidové zpěvy Huntířovského souboru, živá hudba od Broďanky a loutkové divadelní představení - strašidelný western Jezdci z Promisetownu od Tetra Truhla. Tradičně akci doprovázel tradiční jarmark a výborné jídlo a pití.

Plakát k vidění zde


Další lavičky pro Bzí a okolí
Na jaře se chystáme instalovat dalších devět laviček. Pro nepřízeň počasí jsme to nezvládli před prvním sněhem. Rádi vyslechneme Vaše podněty na jejich umístění. Kontaktujte prosím hlavního organizátora akce Jana Jelínka ( j.honza@email.cz, 728 260 852 ). Chtěli bychom dvě lavičky umístit do parčíku u kostela a alespoň jednu na hřbitov. Další lavičky by měli stát u cesty z Veselí na Chlístov pod třemi břízami, u cesty na Dupandu pod Neoralovýma, u cesty do Alšovic pod lesem, u druhé lesní cesty do Alšovic také pod lesem. O umístění dalších laviček stále přemýšlíme, proto děkujeme předem za Vaše návrhy.


K+M+B 2007
Letos jsme mezi Vámi vybrali 6 922 Kč.
Celá sbírka bude použita na nové postavy do Betléma u kostela.
Děkujeme za Vaši štědrost!
Tři králové ze BZOSu

Fotografie:

Obrázek se otevře v novém okně Obrázek se otevře v novém okně Obrázek se otevře v novém okně


NOVÝ BZOVSKÝ BETLÉM
Bzí má svůj nový Betlém, který byl požehnán P. Jackem ze Železného Brodu po půlnoční mši. Betlém byl namalován neznámým umělcem z Chlístova podle papírového železnobrodského betléma z konce 19. století. Ačkoliv malíř odvedl svoji dobrou práci zcela zdarma, náklady na barvy a truhlářské práce dosáhly téměř 10 000Kč. Těšíme se, že budeme každý rok přidávat nové postavy do Betléma a právě na tento záměr byla určena letošní tříkrálová sbírka.
Děkujeme za Vaši podporu!
Váš BZOS

Fotografie:

Obrázek se otevře v novém okně Obrázek se otevře v novém okně Obrázek se otevře v novém okně
Obrázek se otevře v novém okně Obrázek se otevře v novém okně Obrázek se otevře v novém okně
Obrázek se otevře v novém okně

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22]

© Bzovský okrašlovací spolek 2007