Aktuální informace
VÝROČNÍ SCHŮZE BZOSu 28.3.2008 v 19 hodin
Zveme Vás na II. výroční schůzi BZOSu do kulturky v sokolovně. Dozvíte se všechny důležité informace o činnosti spolku a životě ve Bzí za minulý rok i o našich záměrech v tomto roce. Občerstvení zajištěno.


Pytle na tříděný odpad
BZOS nabízí novou službu distribuce plastových pytlů na tříděný odpad:
Plasty pro domácnost a TetraPak (krabice od mléka, džusu...)

K vyzvednutí zdarma u Jana Jelínka ve Bzí č.p. 47, kousek pod sokolovnou.
Nejlépe odpoledne po 3 hod. Tel.: 728 260 852.


II. Adventní koncert
V neděli 9.12.2007 v 15 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Bzí.

SALVÁTORSKÝ
PĚVECKÝ SBOR

PŘI EVANGELICKÉM KOSTELE
sv. SALVÁTORA V PRAZE

Sbor zazpívá anglické středověké koledy Ceremony of Carols od B. Brittena.
Sólový zpěv-soprán Anna Kejířová.
Skladby z renesančního období: W. Byrd - výběr ze mše F moll - část Gloria.
Waclaw ze Samotul - Juz sie zmiercha.
J. H. Gallus - Domus podici, Regem natum.
G. O. Pittoni - Laudate dominum.

Sbormistryně Marie Žárská Vám za doprovodu klavíristy
Jakuba Dvořáčka zazpívá Biblické písně od Antonína Dvořáka.


Přijďte s námi svátečně oslavit II. Adventní neděli!
Před i po koncertě se můžete zahřát naším svařeným vínem a domácími koláči.
Vstupné na koncert je dobrovolné!

Plakát k vidění zde


Okrašlovací spolek Prostějov
Okrašlovací spolek v Prostějově iniciuje vznik celorepublikového okrašlovacího spolku. Obdrželi jsme od jejich předsedkyně pí.Bc.Sokolové dopis ( k vidění zde ). Rádi se k tomuto projektu připojíme.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22

© Bzovský okrašlovací spolek 2007