Aktuální informace
Tříkrálová sbírka 2015
Tříkrálová sbírka ve Bzí přinesla rekordní výtěžek 8 065 Kč!
Děkujeme za vaší štědrost. Výtěžek použijeme na výsadbu nové aleje.


K + M + B 2 0 1 5
Tři králové budou procházet Bzím v úterý 6.1.
Putovat po Bzí budou ode tří (klanění u Betléma) až do večera (bytovky).

Výtěžek bude jako vždy použit na další zvelebování našeho okolí.

Děkujeme za Vaši štědrost! Váš BZOS


IX. STAROMILSKÁ POUŤ
IX. STAROMILSKÁ POUŤ DO BZÍ
ke kostelu Nejsvětější Trojice
v sobotu 7. června 2014
od 11 hodin až do tmy


HLAVNÍ SCÉNA:
11.00 - 12.00
Slavnostní poutní mše
12.30 - 13.00 Huntířovský sbor
13.30 - 15.00 bluegrassová skupina Funny Grass
15.30 - 17.30 Mackie Messer Band
18.00 - 19.00 bzovské Depos Trio - lokální džez
19.30 - 21.00 Fernandez – rocková kapela z Alšovic

DĚTSKÁ SCÉNA:
13.00 - 13.45 O třech prasátkách
– L.S.D. Lučany
14.00 - 14.45 Nejkrásnější hádanka - pohádka, Dětský divadelní soubor Bzí
15.00 - 15.45 O třech prasátkách – L.S.D. Lučany
16.00 - 16.45 Nejkrásnější hádanka – pohádka, Dětský divadelní soubor Bzí
13.00 - 18.00 vyjížďky hasičskými auty a stříkání z vodního děla
od 12.00 dílny pro děti – výroba loutek, mozaiky, navlékaní korálků,ad.
od 13.00 projížďky na koních

STÁLÁ SCÉNA:
tradiční jarmark a dobré pohoštění
od 12.00 do 17.00 otevřena vyhlídka
na věži kostela

AUTOBUSOVÁ SCÉNA:
do Bzí rozc. ze ŽB: 9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15
ze Bzí rozc. do ŽB: 10.41, 12.41, 14.41, 16.41, 18.41, 20.41
do Bzí rozc. z JBC: 8.15, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15
ze Bzí rozc. do JBC: 11.25, 13.25, 15.25, 17.25, 19.25, 21.25

Srdečně zvoucí pořadatel: Bzovský okrašlovací spolek
www.bzos.cz, starosta@zelbrod.cz, 777854586


S podporou: Město Železný Brod, Studio Pentimenti, Tiskárna Zaplatílek, Sokol Bzí, Hasiči Bzí, La Kavárna Jablonec nad Nisou, Hermanovi, Loumovi, P. Štěrba, J. Kašpar


Jarní brigáda
Na sobotu 3.května je naplánovaná tradiční jarní brigáda, při které budeme uklízet příjezdové cesty do Bzí, upravovat náves a tentokrát k tomu přidáme i vyklízení Sokolovny před její rekonstrukcí. Všichni okrašlování chtiví se sejdou v 10 hodin na návsi s vlastním nářadím (hrábě, lopaty, kolečka...). Věříme v opětovnou hojnou účast!


Výroční schůze
Všichni jste srdečně zváni na výroční schůzi BZOSu, která se uskteční v pátek 25.4.2014 od 18-ti hodin v "kulturce" Sokolovny. Těšíme se na Vaši účast a předem za ní děkujeme!

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

© Bzovský okrašlovací spolek 2007