Aktuální informace
LAVIČKY
V květnu bylo instalováno 5 nových laviček po Bzí. Zbývají nám ještě čtyři a dva odpadkové koše. V srpnu chystáme opět svolat brigádu na jejich zabudování, tak abyste si mohli takovou akci užít s námi. Možná umístění laviček jsou: u sokolovny, pod Neoralovými, pod Dupandou nad silnicí (tam kde je vykácen lesík) a u zkratky do vsi pod kravínem. Koše pak přijdou k lavičkám na návsi a v parčíku u kostela.


OBNOVA POMNÍKU PADLÝCH
Tak jak si spolek pro letošní rok předsevzal, započali jsme obnovu pomníku padlých na starém hřbitově u kostela. 15.června provedla rodina Zahradníkových očištění wapkou a v dohledné době chystáme svolat brigádu na odstranění starého plotu a kamínku.
Budeme rádi, pokud nám přijdete pomoci.


OSVĚTLENÍ KOSTELA
Stavební povolení na osvětlení kostela nabilo právní moci, neboť se protistrana neodvolala. Svítidla budou tedy v nejbližší době osazena profesionálními clonami, což byl náš ústupek a opět zpuštěna!
Děkujeme za podporu při podepisování petice.


Expedice Lužické hory 2008
Ve dnech 27.6. - 29.6.2008 podnikla část členů BZOSu výpravu do Lužíckých hor.

Fotografie k vidění zde


Fotografie z letošní Staromilské Pouti (možnost zakoupení)
Z těchto fotografií si můžete objednávat ve formátu 10 x 15 cm za 15Kč na e-mailu: j.louma@volny.cz
Podpořte tím Bzovský okrašlovací spolek.
Děkujeme!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22

© Bzovský okrašlovací spolek 2007