Aktuální informace
Kvetoucí Bzí
Video Semilské televize o Bzí si můžete prohlédnout zde.


IV. STAROMILSKÁ POUŤ VE BZÍ
IV. STAROMILSKÁ POUŤ DO BZÍ
ke kostelu Nejsvětější Trojice
v sobotu 6. června 2009 od 10 hodin až do tmy

10 - 11 hod. - zahájení slavnostní poutní mší celebrovanou p. Juchou.
                        Mše pro sólo, sbor a klavír - zkomponoval a diriguje B. Lédl.
11.30 – 12.30 hod. - smyčcový kvartet Ad libitum - představí skladby J.Myslivečka,
G.Ph.Telemanna a A.Grecaninova.
13 - 13.45 hod. - Stojí, stojí domeček - pohádku pro malé i větší zahraje
o.s. Matičky.
14-15hod. - Huntířovský sbor potěší nejen českými písněmi.
15.30 - 16.30 hod. - O Budulínkovi - pohádka v podání o.s. Matičky.
17 hod. - k příjemnému poslechu, posezení či tanci zahraje Broďanka.

Celou pouť bude doprovázet tradiční jarmark a dobré pohoštění

Další program:


- Bzí, věčná inspirace - výstava obrazů místních malířů a starých obrazů Bzí
- dílny pro děti: malování hrnků, prostírání, vitráží a magnetů, navlékaní korálků
- od 13 hod. - vyjížďky hasičskou technikou a třicetipětimetrová plošina pro všechny odvážlivce
- projížďky na koních
- střílení z luků zajistí Jizerskohorský střelecký klub

Odjezdy autobusů:
do Bzí rozc. ze ŽB: 9:14, 11:14, 13:14, 15:14, 19:14
ze Bzí rozc. do ŽB: 8:39, 12:39, 14:39, 16:39, 18:39, 20:39
do Bzí rozc. z Jbc: 8:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10
ze Bzí rozc. do Jbc: 9:24, 11:24, 13:24, 15:24, 19:24

Plakát k vidění zde


Nová vývěsní tabule ve Bzí

Fotografie ze stavby zde


Z připravované knížky: Paměti farní osady Bzí
Z připravované knížky: Paměti farní osady Bzí, kterou napsal Jan Šimon.

Jako svoji první publikaci vydává BZOS.

Osada Bzí leží severně opodál pravého břehu Jizery na vysokém v zemských deskách "Bzov" zvaném vrchu, porostlém někdy bezovým hájem, který jemu a jeho na něm založené osadě jméno zanechal.         Staří slované polabští měli bez za strom posvátný. Bzí je osada stará. O velikém jejím stáří svědčí některá za pradávna povstalá zde jména, spadající hluboko do daleké minulosti. Starobylostí slynou slova: niva (nová role), "táborka" (vyvýšenina), považovaná za obětní pohanské místo, dráha (obecní cesta), nemající nádraží ale Zádraží, skříba (pahrbek) na vrchu, jejiž přezdili Němci, k zakládání železáren (hamrů) sem povolaní, názvem "Hamrštice". První kostely byly dřevěné. Kolik se jich zde po sobě až do nýnějšího chrámu vystřídalo, není známo, myslí se však, že tu vzhledem na nynější věk dřevěného kostela 200 let počítaje od vysvěcení prvého 1242 až do vystavění nynějšího 1692, tady za čas 450 let tři dřevěné kostely za sebou následovati mohly. Dne 01. prosince 1842 srazil vítr z věže báň s korouhví, kamž ony 30. dubna 1844 opět k postavení přišly.

V knize je možno prezentovat svoji firmu či živnost.

Tuto knihu je možné zakoupit za 40 Kč u A. Jakubičky 777 854 586.


Výroční schůze BZOSu
Výroční schůze BZOSu proběhne v kultůrce v Sokolovně 3.dubna od 18 hodin. Na pořadu bude výroční zpráva spolku za minulý rok a další plánované akce pro r.2009.
Občerstvení samozřejmostí.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22

© Bzovský okrašlovací spolek 2007