Aktuální informace
KONCERT "Měsíční svit"
v rámci II.staromilské poutě ve Bzí
v sobotu 2.6. od 13:30 h.


na kladívkový klavír (hammerklavier)
- kopie podle klavíru Anton Walter & sohn
z r. 1805, s rozsahem 5 1/2 oktávy (FF-c''''), kterou
postavil v r. 2007 stavitel Paul McNulty v Divišově
Leopold Koželuh (1747-1818): Sonáta f moll, op. 38, č. 3 (1793)
Jan Václav Hugo Voříšek (1791-1825): Impromtus, op. 7 (1822)
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonáta quasi una fantasia
cis moll, op. 27, č. 2 "Mondschein" (1801)

PROGRAM

Leopold Koželuh (1747-1818): Sonáta f moll, op. 38, č. 3 (1793)
1. Largo - Allegro agitato
2. Allegretto

Jan Václav Hugo Voříšek (1791-1825): Impromtus, op. 7 (1822)
1. C dur, Allegro
2. G dur, Allegro moderato
3. D dur, Allegretto
4. A dur, Allegretto
5. E dur, Allegretto
6. H dur, Allegretto

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonáta quasi una fantasia cis moll, op. 27, č. 2 "Mondschein" (1801)
1. Adagio sostenuto
2. Allegretto
3. Presto agitato

ŽIVOTOPIS

Petra Matějová pochází z Prahy a své hudební vzdělání získala na Pražské Konzervatoři a Akademii Múzických Umění v Praze, kterou absolvovala s červeným diplomem a titulem MgA. v roce 2000. Dále pokračovala mistrovským studiem u Eug?na Indjiće na Pařížské Schola Cantorum, kde v roce 2001 získala s nejvyšším možným oceněním poroty " Diplôme de Concert ".

Její dlouhodobá záliba zejména v hudbě přelomu 18. a 19. století ji přirozeně vede k zájmu o historické nástroje a ke studiu kladívkového klavíru. Značnou část svých hudebních aktivit věnuje hře na tento nástroj a studiu repertoáru hudebního klasicismu a ranného romantismu na dobových nástrojích nebo jejich kopiích. Specializovala se pod vedením hammerklavíristů Stanleyho Hooglanda v Amsterdamu a Patricka Cohena v Paříži, a v letech 2003-2005 završila své studium Cycle de Perfectionnement na Pařížské Konzervatoři, kde spolupracovala zejména s cembalistou a dirigentem Kennethem Weissem.

Během mistrovských kursů, kterých se od r. 1990 účastnila, měla možnost úzce spolupracovat s mnoha vynikajícími hudebníky, jakými jsou např. Murray Perahia, Alexei Lubimov, Vassily Lobanov, Pnina Salzmann nebo Alessandro Moccia. Petra Matějová je laureátkou několika mezinárodních soutěží a představila se sólově nebo v různých komorních seskupeních zejména v České Republice (mj. v Cyklu mladých České Filharmonie), ve Francii (kromě mnoha recitálů v Paříži vystoupila např. na festivalech Couperin, Parc Floral a Aix-en-Provence) a v Holandsku, ale také ve Španělsku (Festival staré hudby v Barceloně), na Slovensku, v Německu, Polsku, Rakousku, Finsku a Itálii.

Na moderní i historický klavír nahrála několik snímků pro Český a Slovenský Rozhlas (Rejcha, Mozart, Janáček, Fibich) a pro francouzskou televizní stanici Mezzo (Schubert). V komorní hudbě často spolupracuje např. s členy Škampova, Kocianova a Stamicova kvarteta, s mezzosopranistkou Franziskou Gottwald nebo houslistkou Adélou Štajnochrovou. Představila se jako sólistka několika českých orchestrů.

V roce 2003 se stala laureátkou nadace Nadii a Lili Boulanger za projekt zaměřený na klavírní dílo A. Rejchy a jeho žáků, v letech 2004 a 2005 získala grant francouzské Société générale a v následujícím roce jí byla udělena roční rezidence v pařížské Cité des Arts. V roce 2004 natočila v Paříži sólové CD s díly Voříška, Beethovena a Schuberta.

Od r. 1995 pravidelně vyučuje na hudebních kursech, v r. 2007 povede hammerklavírní třídu na Letní škole staré hudby ve Valticích.

© Bzovský okrašlovací spolek 2007