Aktuální informace
Ohlédnutí za jarní brigádou Bzovského okrašlovacího spolku
Jarní brigáda s přípravou míst na nové lavičky proběhla v sobotu ve Bzí v režii Bzovkého okrašlovacího spolku. „Prostředky na celkem osm laviček jsme získali z Nadace VIA. Zároveň jsme uspěli i se žádostí na dotaci při rekonstrukci okenic na kostele,“ upřesnil Jan Jelínek, člen předsednictva spolku. V první etapě členové spolku připravili čtyři místa pro lavičky ve středu obce a v okolí kostela a hřbitova. „Vykopali jsme místa pro patky a zabetonovali jsme pruty pro zabezpečení laviček. Další čtyři lavičky chceme instalovat po dohodě na místa s krásným rozhledem, kterých je v okolí spousta,“ dodal André Jakubička, předseda Bzovského okrašlovacího spolku.

Cílem spolku je celkové zvelebení a zkrášlení Bzí. Svými projekty chtějí zkvalitnit kulturní a fyzické prostředí obce a oslovit tak místní, aby se nejen zamysleli nad zlepšením svého každodenního prostředí, ale také aby si ho více vážili a sami se na jeho proměně podíleli. Především se pak chce spolek věnovat kromě zvelebování a okrašlování Bzí také obnově tradic, ochraně přírody, rozvoji kulturního života a opravě památek. Kvůli maximálnímu využití finančních prostředků si členové spolku berou za své provedení naprosté většiny akcí svépomocí či ve spolupráci s jinými organizacemi a dobrovolníky, ale vždy bez nároků na jakoukoliv režii či osobní náklady.
Zdroj: Jablonecký deník

Video k vidění zde

© Bzovský okrašlovací spolek 2007